Uncategorized

อำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่๑ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อทำการตรวจปัสสาวะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำคณะประกอบด้วย นายประจักษ์ รำพาย ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอภิชัย โยคะสัย ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่๑ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อทำการตรวจปัสสาวะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบาย “ปฏิบัติการ ยุทธการ สาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด “ โดยในการลงพื้นที่ฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จาก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นอย่างดี…

####
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน