Uncategorized

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” เพื่อประชาชนชาวนรา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” เพื่อประชาชนชาวนรา

ที่ ห้องประชุมจันทน์ผา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ” ระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส โดยได้รับเกียติจาก นายธีระ อัครมาศ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และ นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ นักวิชาพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือให้ผู้เข้าการฝึกมีความพร้อมก่อนทำงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับและกำลังศึกษาอยู่ในระดับ โดยมีระยะเวลาการฝึก จำนวน 60 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบันทึกข้อตกลงได้กล่าวถึงการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาฝีมือให้มีทักษะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศให้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสและผู้สนใจทั่วไป และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ สถานที่ฝึกอบรม วิทยากร รวมทั้งบุคลากรระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25นราธิวาสกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หลักสูตรซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องปรับอากาศจะเปิดสอนในเดือนสิงหาคมนี้โดยผู้เข้าอบรมกลุ่มแรกเป็นน้อง ๆ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะใช้สถานที่ห้องฝึกปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807