Uncategorized

ร้อยเอ็ด”สนับสนุนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9#

ร้อยเอ็ด”สนับสนุนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9#

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,#

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.จิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ^ขุดลอกวัชพืชผักตบชาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากเรือนจำร้อยเอ็ดจำนวน 1คน๚ ชลประทานร้อยเอ็ด 12 คน ๚
อสม.ตำบลโนนรังสนับสนุน(บริการด้านสาธารณสุข)อำนวยความสะดวก.๚
อบต.โนนรังสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง๚
วัดป่าโนนสวรรค์สนับสนุนนำ้ดื่มพร้อมอาหารตลอดการทำงานทุกวันฯ

**การขุดลอกคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ^*จิตอาสาสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนเสร็จสิ้นโครงการ.!๚๚๛

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก

 

 

ศรีไพร ทูลธรรมภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน