ข่าว นราธิวาส ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

รมว.ยุติธรรม แก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร 288 หลังใน อ.สุไหงโก-ลก ใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ 100 ล้านบาท แต่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า 10 ปี  

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะพร้อมด้วยนาง สุชาดา พันธ์นารา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกลงพื้นที่ตรวจดูโครงการบ้านเอื้ออาทร 288 หลังใน อยู่กลางเมืองสไหงโกลก ถูกทิ้งร้างมานานเกือบ 10กว่า ปี ทำให้บ้านเอื้ออาทร จำนวน 288 หลัง กลางเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่วันนี้ กลายสภาพเป็นหมู่บ้านร้าง บ้านทุกหลังมีสภาพชำรุด เพราะการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ พื้นที่โดยรอบของโครงการก็เต็มไปด้วยวัชพืชและเศษซากบ้านที่ผุพัง โครงการที่เป็นเคยเป็นความหวังของคนจน จึงกลายเป็นเพียงซากปฏิมากรรมกลางเมือง โดยที่ผ่านมานางสุชาดา พันธุ์นาราย นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกได้ผลักดันขอให้ฝ่ายต่างๆเร่งรัดในการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่เพราะมีสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรมขนาดใหญ่อาจจะเป็นแห่งมั่วสุมที่สร้างปัญหาผลกระทบกับประชาชน


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าเรามาดูสภาพที่ของโครงการที่มันร้าง โดยเฉพาะปล่อยทิ้งไว้ ก็เป็นภาระของคนมาอยู่ เข้ามาก็อาจจะสร้างความเดือดร้อน ในบางส่วนก็อาจทำให้ไม่สบายใจและโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรก็อาจจะทิ้งไว้ เราจะทำอย่างไงเมื่อปล่อยทิ้งไว้ในสภาพเช่นนี้ โดยเฉพาะอ.สุไหงโกลก เป็นเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการพัฒนาเมืองที่สวยงาม แต่เรายังปล่อยบ้านเมืองที่สร้างไว้มันร้างนับวันยิ่งเสียหาย ในเบื้องต้นเราได้คุยกับผู้ว่าการฯเคหะไว้แล้ว ผู้ว่าการฯเคหะก็จะเข้ามาดูแล เข้ามาแก้ปัญหาโดยด่วน โดยเฉพาะอยู่ตรงนี้อยู่ในกลางเมืองซึ่งที่ดินตรงนี้ก็นับว่าจะแพงขึ้น ก็ต้องขอบคุณท่านนายก สุชาดา ที่ได้สะท้อนปัญหานี้ขึ้นมา เดี๋ยวเราจะทำเรื่องไปยังรัฐบาล และในส่วนที่เกี่ยวข้องแน่นอนคือ ศอบต. ลองดูว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาโดยมาเห็นจากสภาพที่ดิน 25ไร่ คือปัจจุบันราคาที่ดินแพงมาก แต่การออกแบบบ้านนี้ก็คือเราอย่ามองคนคนมีรายได้จะต้องทำอะไรให้เขาอยู่แบบยากลำบาก ควรจะออกแบบบ้านให้เขารู้สึกว่าเขามีความสง่าราศีและเชื่อว่าถ้าเรามีการพัฒนาตรงนี้ เราอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาปัจจัย4 คนเราต้องมีที่อยู่อาศัย ต้องมีอาหารกิน ต้องมีอาชีพ ณ ตรงนี้โดยสามารถสร้างอาชีพได้ยิ่งอยู่ใกล้สนามกีฬา โดยสามารถทำศูนย์การวัฒนธรรมเศรษฐกิจได้หลายๆอย่างและนี้คือสิ่งที่อยากผลักดันเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็ว

นูอารีซ๊ะ ยะยือริ  รายงาน