ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น อาหารและยา

บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาตรวจสุขภาพพนักงาน สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 …ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด นำทีมโดย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โดยมี นางสาวสุนันธิณี กันตะกะนิษฐ์ เลขานุการผู้บริหาร /ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพฟรี สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นโครงการร่วมกันของสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่กับโรงพยาบาลลานนา และยังเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา

โครงการตรวจสุขภาพประกันสังคมนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถขอรับบริการ ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้

สำหรับสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพฟรี สิทธิประกันสังคมเป็นหมู่คณะ โรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
( พร้อมรถเอกซเรย์ ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052-134786.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา