ข่าวกาฬสินธุ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ชาวบ้านกาฬสินธุ์ ผวาถนนทรุดเกิดอุบัติเหตุ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

ชาวบ้าน และผู้ใช้รถใช้ถนนหลายตำบล พื้นที่ อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก และอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซมถนนสายเขาพระนอน-บัวบาน-ลำพาน ซึ่งเป็นถนนสายหลักอีกเส้นหนึ่งเข้าสู่ตัวเมืองกาฬสินธุ์และเขื่อนลำปาว หลังถูกกระแสน้ำป่าซัดและกัดเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่ใต้ผิวถนน หวั่นเกิดการทรุดพังและเกิดอุบัติเหตุ ล่าสุดเทศบาลตำบลบัวบาน นำเจ้าหน้าที่กองช่างสำรวจและนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไข

4 พฤษภาคม 2567 ที่ถนนสายบ้านตูม-เขาพระนอน หมู่ 4 และหมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางสาวอัจฉรา ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ข้ามลำรางน้ำป่า โดยรื้อแผ่นคอนกรีตผิวถนนเดิมและเปลี่ยนท่อระบายน้ำลอดถนนออก เพื่อเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและเสริมความแข็งแกร่งของผิวถนน โดยมีนางสาวพัชราวลัย คณะทอง ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 4 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ต้อนรับและให้ข้อมูล


นางสาวอัจฉรา ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ ต.บัวบาน โดยเฉพาะบ้านตูมเป็นพื้นที่ลุ่ม และรองรับน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากดงระแนงโดยตรง ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสน้ำป่าจากดงระแนง ไหลหลากลงมาอย่างรุนแรง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร นาข้าว บ่อกุ้ง และบ่อปลาแล้ว ความแรงของน้ำป่ายังกัดเซาะผิวถนน ใต้ถนน ท่อระบายน้ำ จนเกิดความเสียหายหลายจุด อย่างเช่นจุดนี้ ที่เป็นถนนสายหลักอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนแล้ว จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างสำรวจและออกแบบการแก้ไขปัญหา และคืนสภาพผิวถนนโดยเร็ว ซึ่งเป็นการพัฒนาหลังน้ำลด เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย


ด้าน นางสาวพัชราวลัย คณะทอง ผู้ใหญ่บ้านตูม หมู่ 4 กล่าวว่า หลังน้ำลด ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สำรวจพื้นที่ ปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เสนอทางอำเภอและเทศบาลตำบลบัวบานต่อไป โดยปัญหาที่พบและจำเป็นเร่งด่วน คือการซ่อมแซมถนนสายบ้านตูม-เขาพระนอน จุดข้ามลำรางน้ำป่าจุดนี้ ที่เป็นเส้นทางลัดและเป็นถนนสายหลักอีกสายหนึ่ง เชื่อมหลายตำบลพื้นที่ อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก และ อ.หนองกุงศรี มีรถเล็กรถใหญ่และนักท่องเที่ยวเดินทางตลอดวัน แต่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะใต้ถนนและท่อระบายน้ำ จนเป็นโพรงขนาดใหญ่ใต้แผ่นคอนกรีต เห็นแล้วหวาดเสียวกลัวทรุดพัง ชาวบ้าน ผู้ใช้รถใช้ถนนหวั่นเกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กระทบต่อการคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงได้ประสานเทศบาลตำบลบัวบาน ดำเนินการซ่อมแซมในครั้งนี้