ข่าวกระแสสังคม

ศรีสะเกษจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

ศรีสะเกษจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมงานแสดงศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ การแสดงวงดนตรีไทย การแสดงกันตรึม การแสดงโปงลาง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงพื้นบ้านกลุ่มศิลปินรากหญ้า การแสดงวงสะไน การแสดงวงดนตรีสากล และการแสดงวงออร์เคสตรา เป็นต้น โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมชมและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

 

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนที่ได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างประณีตงดงามควรค่าแก่ความภาคภูมิใจและสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของไทย และภายใต้การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนทรงมีพระราชดำริและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างมากมาย ทรงอนุรักษ์ของเก่าที่มีอยู่ ทรงฟื้นฟูสิ่งที่กำลังจะสูญหาย และทรงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นจาก

รากฐานที่มั่นคงของตัวเองจากพระราชกรณียกิจดังกล่าว ส่งผลให้เกิดงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบและรากฐานที่สำคัญยิ่ง ของศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสากลโลกว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ได้ทรงมีคุณูปการต่อศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างใหญ่หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่ต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดจัดงานโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม อันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป

************

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ