ข่าวกระแสสังคม

จิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

จิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561

นายนิเวศน์ เชื้อหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชาวบ้านและคณะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บ้านวังไทรทอง หมู่ 7 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ กว่าหนึ่งร้อยคน ได้แสดงพลังทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด และ ตัดแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้า เก็บเศษขยะ ตามถนนภายในซอยทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะจิตอาสา ได้แบ่งออกเป็น 2 ชุด เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ทั้ง 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณวัดวังไทรทองวราราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังไทรทอง หมู่ 7 ซึ่งเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ใช้ในการประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ส่วนจุดที่สอง คือ ถนนสายวังโป่ง-ซับเปิบ และ ตามถนนหนทางเข้าออกหมู่บ้าน ซึ่งประชานชนจะได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย

มนสิชา คล้ายแก้ว และทีมข่าวอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ