ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดจันทบุรี / สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ภาคเอกชน นายธวัชชัย อานามพงษ์ ได้จัดทำโครงการ“ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตเมืองจันทบุรี คลองภักดีรำไพ ทำให้เขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรอดพ้นจากวิกฤติน้ำท่วม และ ภัยแล้ง และโครงการพระราชดำริฯ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องได้พร้อมใจกันรวมพลังชาวจันทบุรี ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ แนวริมคลองภักดีรำไพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 1,200 ต้น ในเฟสแรก ระยะทางจากประตูระบายน้ำคลองกลาง ( ท่าฉลอง ) ถึง แยกทางเข้าวัดทองทั่ว ( บ่อเอก ) ตลอดแนว 2 ฝั่งคลองตามที่กรมชลประทานกำหนด และกำหนดเปิดโครงการ ในวัน ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.ซึ่งผู้ที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ตามโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” จะได้รับการอำนวยความสะดวกเรื่องกล้าพันธุ์ไม้ที่พร้อมเจริญเติบโตและเป็นอนุสรณ์ความรัก ความผูกพันของครอบครัวในการร่วมทำความดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้ที่สนใจจะร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ”สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานลานค้าหน้าจวน หมายเลขโทรศัพท์ 09 0394 9311 หรือ 08 1454 2252 ต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้มีจำนวนจำกัด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก