ร้อยเอ็ดพลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


ร้อยเอ็ดพลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ หนองสาธารณะเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 11.00 น ณ หนองสาธารณะเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชณ หนองสาธารณะเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัดผักตบชวา กำหนดจัดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยในวันนี้เป็นการกำจัดผักตบชวาบริเวณหนองสาธารณะเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–