ข่าวกระแสสังคม

ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี กว่า 1 หมื่นคน ร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี กว่า 1 หมื่นคน ร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CHONBURI FOR THE KING เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เทป ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 10,000 คนจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CHONBURI FOR THE KING เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ของชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่าที่มาพร้อมใจร่วม กิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร CHONBURI FOR THE KING เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้ใช้เส้นทางในการจัดกิจกรรม เริ่มต้นจากสนามหน้าศาลากลาง ไปตามเส้นทางสะพานเลียบชายทะเล ที่มีความสวยงาม ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่จำกัดเพศและอายุ และกิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 – 19 ปี รุ่นอายุ 20 – 29 ปี รุ่นอายุ 30 – 39 ปี รุ่นอายุ 40 – 49 ปี และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนได้นำอาหาร แล ะเครื่องดื่มมาให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่ร่วมเดิน วิ่งในครั้งนี้ อีกด้วย //แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี