ข่าวกระแสสังคม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ตลาดสดหนองแคน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ตลาดสดหนองแคน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาตลาดหนองแคน ณ ตลาดหนองแคน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นักศึกษารักษาดินแดรจิตอาสา นักเรียนจิอาสา และประชาชนจิตอาสาตลาดสดหนองแคน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมทำความสะอาด ตลาดสดหนองแคน ขึ้นเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
เหยี่ยวข่าว/รายงาน