ข่าวกระแสสังคม

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ SME Bank โดย คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ ผจก. สาขา ในเขตภาคเหนือ 20 ท่าน , หอการค้าจังหวัดพิจิตร , กกล.รส.จว.พิจิตร ,เกษตรกรในพื้นที่ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมพิธีรับขวัญท้องข้าว ณ แปลงนาพิธีการ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง ที่ได้รับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 61

19 ต.ค.61 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ SME Bank โดย
คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ ผจก. สาขา ในเขตภาคเหนือ 20 ท่าน , หอการค้าจังหวัดพิจิตร , กกล.รส.จว.พิจิตร ,เกษตรกรในพื้นที่ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เข้าร่วมพิธีรับขวัญท้องข้าว
ณ แปลงนาพิธีการ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง ที่ได้รับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 61

SME Bank พร้อมเข้ามาสนับสนุนต่อยอดการทำเกษตรด้วยวิถีอินทรีย์ เพื่อให้กลุ่มชาวนาอินทรีย์พิจิตรเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
ทั้งนี้ นายอนุวัฒน์ ปัญจมาภิรมย์ อดีตประธานหอการค้าพิจิตร ได้เข้าร่วมลงพื้นที่ และมีความประสงค์ที่จะต่อยอดการผลิตข้าวพระราชทาน และร่วมวางแผนการตลาดข้าวพระราชทานฯ กับ กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร ต่อไป