ข่าวกระแสสังคม

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ วัดปางน้ำมูล บ้านปางน้ำฮ้าย ม.9 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย โดยมีราษฎรจากบ้านปางน้ำฮ้ายและบ้านใกล้เคียงมารับบริการจำนวนมากทั้งนี้ได้มีกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าปะพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมโดยครูบาอินสมเจ้าอาวาสวัดปางน้ำมูล และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวยได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้มารับบริการด้วย