ข่าวกระแสสังคม

พังงา/สพม.14 ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พังงา/สพม.14 ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่หนองน้ำหานป่าสะตอ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดพังงาได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดพังงาและ อบต.โคกกลอย ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมี น.อ.ธีค์ชรัช ศรีสวัดิ์ รอง ผอ.ร.ม.น.จังหวัดพังงา(ท) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดพังงา ผู้นำท้องที่ ประชาชน และนักเรียน – นักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530