Reporter&Thai Army ข่าวกระแสสังคม

ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) ร่วมกับนายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ 211300 ต.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) ร่วมกับนายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ที่บ้านกรับพวงใต้ ม.4 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย