ข่าวกระแสสังคม

กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


วันนี้( 10 ส.ค.61) เมื่อเวลา 09.30 น. พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานนำ คณะนายทหาร นางภัสชล บุญรักษา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบกพร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการกรมพลาธิการทหารก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ