ข่าวกระแสสังคม

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

13.00 น. – (7 ส.ค. 61) ณ หอประชุมศิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออีกนามหนึ่งว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ซึ่งนักกฎหมายไทยต่างยกให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และกำหนดวันดังกล่าวเป็นวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกด้านกฎหมาย ให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จึงจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชิงพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดและสระแก้ว จำนวน 49 ทีม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย และส่งเสริมการศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในด้านวิชาการที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมาย

สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ทีม 2 , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ทีม 1 และรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศทีม 1

Cr: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก