ข่าวกระแสสังคม

ราชภัฏรำไพฯ จัดงานถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9

ราชภัฏรำไพฯ จัดงานถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9

09.00 น. – (10 ส.ค. 61) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9

ในพิธีประกอบด้วยอธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นอธิการบดีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ต่อด้วยกล่าวคำถวายพระพรถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเป็นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สำหรับงานถวายราชสดุดี 12 สิงหา มหาราชินีนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการบำเพ็ญความดี การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย

Cr: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก