ข่าวกระแสสังคม

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้นำหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พ่อค้าประชาชน ในอำเขตอำเภออาจสามารถ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้นำหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พ่อค้าประชาชน ในอำเขตอำเภออาจสามารถ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าที่ว่าการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

/บ่าวพีรพล รายงาน