ข่าวกระแสสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ผู้ประกาศ………องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
เทปข่าว………ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย (หนองน้ำเขียว) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ กรจิระเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านบึง เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายสมศักดิ์ สวัสดีมงคล นายกองค์การกล่าวรายงาน ก่อนจะร่วมกับทางจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน รวมไปถึงนักเรียน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 2 หมื่นตัว ลงในอ่างเก็บน้ำ และเก็บขยะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 ปี ตลอดจนเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว รวมไปถึงประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าวนายอลงกรณ์ ศิลา ผู้สื่อข่าวประจำอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Comments are closed.