ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ที่ ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษา ของสถานศึกษาและชาวคุ้มวัดในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 14 คุ้มวัด ที่สวยงามจำนวนมาก
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสืบสานตำนานพรรษาขึ้น เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในงานประเพณีเข้าพรรษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปวารณาตนเป็นพุทธมามะกะ ปฏิบัติศีลก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมในงานประกอบด้วย การร่วมรับชมขบวนแห่เทียนพรรษา ของสถานศึกษา และชาวคุ้มวัดในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 14 คุ้มวัด ที่สวยงามตระการตา การสาธิตการแกะสลักเทียน การจัดนิทรรศการเรื่องโหวด จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดประดับตกแต่งเสลี่ยงต้นเทียนพรรษา พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้สมัครใจงดเหล้างดบุหรี่ปฏิบัติศีล 5 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเทหล่อต้นเทียนแบบโบราณ จำนวน 9 ต้น เพื่อนำไปทอดถวาย จำนวน 9 วัด ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เหยี่ยวข่าว/รายงาน