ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 และทุกอำเภอร่วมกันทำในพื้นที่ที่กำหนด


ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 และทุกอำเภอร่วมกันทำในพื้นที่ที่กำหนด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ธ.ค.61 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด รอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัด รอบๆบึงพลาญชัย จิตอาสาสาธารณสุข

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–