ข่าวกระแสสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสาทำความดี 1,010,101 ซีซี บริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสาทำความดี 1,010,101 ซีซี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการจิตอาสาทำความดี 1,010,101 ซีซี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโดย มี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จิตอาสาและประชาชนเข้ากิจกรรม และร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดี 1,010,101 ซีซี บริจาคโลหิตถวาย 66 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้จิตอาสา ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย จิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ลดปัญหาโลหิตขาดแคลน และให้มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหยี่ยวข่าว/รายงาน