ข่าวกระแสสังคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมเป็นกำลังใจพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 300 ชุด

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นราธิวาส
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 61 ณ หอประชุมที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเยี่ยมเป็นกำลังใจพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 300 ชุด
ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้น พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสไปเยี่ยมเป็นกำลังใจพร้อมกับเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับ นายภาณุพงศ์ แก้วเมฆ นายสุทธิศักดิ์ บุญช่วย นายวิชาญ บุญช่วย และนายสมพร ปุ๋ยรุก ซึ่งเป็นคนหาของป่า ถูกคนร้ายดักซุ่มยิงที่บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ ม.2 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 25 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมา พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางไปยังสโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส ไปเยี่ยมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 100 ชุด พร้อมได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย และทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้เช่นกัน
////////////////////////////////////// 26 กรกฏาคม 2561