ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดพะเยาประกอบพิธี ถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยาประกอบพิธี ถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561


วันที่ 23 ต.ค.61 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฮายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือ “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดเพะเยา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

Comments are closed.