ข่าวกระแสสังคม

ปราจีนบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ!!

ปราจีนบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ!!

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีถิ่น วิถีไทย และเพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรมรักแม่ ทำตามคำสอนแม่ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมภายใต้แผนปรองดองแห่งชาติ ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่การบรรยาย เรื่องความรักชาติ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเยาวชน จาก 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม จำนวนกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม..

.

ภาพ/สนง.ปชส.ปราจีนฯ
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…