ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9!!

จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9!!

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 ที่เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนางอังคณา หัตถกิจโกศล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การมอบชุดเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 155 ชุด และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย…

ภาพ/สนง.ปชส.ปราจีนฯ
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน…