ข่าวกระแสสังคม

ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


วันนี้ (10 ส.ค.61) ที่บริเวณวัดป่าบ้านเพ็ก ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา นายวิทยา วานิช ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรและสิงแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 10 ไร่ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นกะบาก และต้นพะยูง จำนวน 2000 ต้น และจะทำการปลูกให้เต็มพื้นที่ จำนวน 100 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานให้ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม และเพื่อสานต่อเรื่องการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ