# ร่วมกิจกรรม BikeUnAiRak #


# ร่วมกิจกรรม BikeUnAiRak #

เมื่อ 9 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล จำนวนทั้งสิ้น 65 นาย

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม BikeUnAiRak
โดยเริ่มต้น จาก…ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – “เส้นทางมงคล ทรงจักรยาน” 6 กม. – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร

โดยมี…นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่