ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ที่วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง บ้านดอนหาด ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางศิริรัตน์ ศิริมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุธี ศรสวรรค์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่ดีเด่น ชมรมกระบี่กระบองจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน

เข้าร่วมกิจกรรม
นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปีที่ 20 จึงถึงโอกาสนี้ รวมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด ชมรมลีลาศรำกระบอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2561
กิจกรรมในครั้งนี้ มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้สูงอายุตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การร่วมกิจกรรมบีบเข้าปุ้นแบบโบราณ (ทำเส้นขนมจีน) การแสดงของผู้สูงอายุ เป็นต้น


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด