ร้อยเอ็ดเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day)เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561


ร้อยเอ็ดเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day)เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129

วันนี้(5 ธ.ค. 2561) เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day) ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร ร่วมให้การต้อนรับ

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธ.ค. 2561 โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การฝึกอบรมในด้านการเกษตรแก่ผู้สนใจ การเสวนาในหัวข้อ “วันดินโลก ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันดินโลก

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–