ร้อยเอ็ดผู้ว่านำชาวร้อยเอ็ดซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์


ร้อยเอ็ดผู้ว่านำชาวร้อยเอ็ดซ้อมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129

วันนี้ (5 ธันวาคม 2561) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” และได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมนั้น

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike อุ่นไอรัก เสมือนจริง ระยะทาง 29.101 กิโลเมตร โดยมีประชาชนเข้าร่วมการซ้อมจำนวนมาก

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-