ทรงพระเจริญ #น้ำพระทัย_พระองค์หญิง C130เหินฟ้า_พระองค์ภาฯพระราชทาน2เที่ยวบิน


ทรงพระเจริญ

#น้ำพระทัย_พระองค์หญิง
??C130เหินฟ้า_พระองค์ภาฯพระราชทาน2เที่ยวบิน??
..กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองทัพอากาศ จำนวน 30 คน ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ สปป.ลาว เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทานของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลาว