ข่าวกระแสสังคม

นครนายก วัดคีรีวันจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรม

นครนายก วัดคีรีวันจัดงานแห่เทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรม
คณะกรรมการวัดคีรีวันร่วมกับชาวบ้านจัดงานแห่เทียนพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ที่วัดคีรีวัน ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะกรรมการวัดคีรีวันร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดขบวนแห่เทียนพรรษา โดยมีชาวบ้านและเด็กนักเรียนแต่งชุดไทยรำหน้าขบวนแห่เพื่อเป็นการสร้างสีสรรในขบวนแห่เทียนพรรษา จากนั้นได้นำเทียนพรรษาแห่รอบพระอุโบสถ์ 3 รอบแล้วนำเทียนพรรษาถวายพระครูอุดม กิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต 1 เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน เป็นอันเสร็จพิธีเทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบประดุจแสงสว่างของดวงเทียน เทียนเข้าพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และยาวเป้นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่นๆ สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก