ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561#


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561#

ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

**ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม โดยมี*นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ หน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า ได้มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากฯ
/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว