ข่าวกระแสสังคม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

 

วันนี้ (27 ก.ค.61) เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็

 

นประธานนำเหล่าข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราขทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นภายในพระอุโบสถ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์วัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อวัดขวิด ในปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงประชวรหนัก ข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีขออุปสมบท อุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน สมเด็จพระนารายณ์ทรงอนุญาตและพระราชทานผ้าไตรจีวรอัฐบริขาร พร้อมได้บรรพชาอุปสมบทแก่ข้าราชบริพาร โดยถวายพระราชฐานองค์หนึ่งในพระราชวังเมืองลพบุรีให้เป็นเขตวิสุงคามสีมา เพื่อทำการอุปสมบท จึงเป็นวัดอยู่ในวังและทรงปฏิสังขรณ์วัดขวิด พระราชทานนามว่า วัดกรวิศยาราม ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดกวิศราราม

เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน

Comments are closed.