ข่าวกระแสสังคม

ชาวเหนือคลอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ

ชาวเหนือคลอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ วันนี้ (24 กรกฎาคม 2561) ที่ฝายน้ำล้นคลองปกาสัย หมู่ที่ 7 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย นายกานรัฐ เรืองโฉม ประมงอำเภอเหนือคลอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-นักเรียน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเหนือคลอง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึง คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่แม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ และเพียงพอต่อความต้องการของราษฎร โดยพันธุ์ปลาส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพันธุ์ปลายี่สก ปลาบ้า ปลาทะเพียน จำนวน 200,000 ตัว ในการปล่อยในครั้งนี้

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน