ข่าวกระแสสังคม

  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงค

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :ล  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรรมการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมในพิธีด้วย

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี