ข่าวกระแสสังคม

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ประฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 16.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ประฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสำคัญของปวงชนชาวไทยคือวันแม่แห่งชาติ

ตลอดเดือนสิงหาคม ทุกเย็นวันศุกร์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดโตนดมหาสวัสดิ์
เพื่อให้วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงพลังความรัก ความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล อันเป็นกิจกรรมที่ดีงามและควรรักษาไว้สืบไป
ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และพุทธศาสนิกชนชุมชนคุณธรรมวัดโตนดมหาสวัสดิ์

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี