ข่าวเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและพัฒนาถนนศรีวิชัย จากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทาง 5กิโลเมตร ในการนี้ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกฤษนันท์ ทองทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและคณะ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ด้วย