Uncategorized

ด่านศุลกากรแม่สอด=ทหาร จับกุมหอมหัวใหญ่และกุ้งแห้งลักลอบหนีภาษี มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท

ตาก=ด่านศุลกากรแม่สอด=ทหาร จับกุมหอมหัวใหญ่และกุ้งแห้งลักลอบหนีภาษี มูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย=เมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด(ฉก.ร.14 แม่สอด) ร่วมแถลงข่าวการจับกุมหอมหัวใหญ่และกุ้งแห้ง ที่ลักลอบข้ามแดนหนีภาษีศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดและ ทหาร ฉก.ร.14 สามารถตรวจพบหอมหัวใหญ่ลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 300 กระสอบ น้ำหนัก 3,000 กก. บรรทุกมาในรถกระบะบรรทุก แบบตอนเดียว โดยตรวจพบบนถนนสายแม่ระมาด-บ้านตาก อ.แม่ระมาด จ.ตาก สอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่สามารถแสดงหลักฐานการชำระค่าภาษี จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมยานพาหนะและของกลางทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท มายังด่านศุลกากรแม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดและ ทหาร ฉก.ร.14 ยังตรวจพบ หอมหัวใหญ่ จำนวน 40 กระสอบ น้ำหนัก 400 กก. และ กุ้งแห้งจำนวน 50 กก. ที่ท่าข้ามธรรมชาติ ใกล้ตลาดริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด รวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้น 42,000 บาท ไม่พบตัวผู้ต้องหา ทั้งนี้ทั้งสองรายการ เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 246 ประกอบ มาตรา 166 และ 167 และมาตรา 252 การจับกุมครั้งนี้มีมูลค่าสินค้าทั้งหอมหัวใหญ่และกุ้งแห้งกว่า 900,000 บาท
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน