ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ อำเภอโพธิ์ชัย
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มีประชาชนเข้าร่วมงาน และเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน
ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 16 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่นๆ และการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การฝึกอาชีพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร การมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เหยี่ยวข่าว/รายงาน