ร้อยเอ็ด จัดงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา เล่าเรื่องเมืองสีแก้วประจำปี 2561 สืบสานตำนานเมืองร้อยเอ็ด


วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา เล่าเรื่องเมืองสีแก้วประจำปี 2561 สืบสานตำนานเมืองร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแถลงข่าว โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา “เล่าเรื่องเมืองสีแก้ว” ประจำปี 2561 ที่วัดบ้านเมืองสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุดมศักดิ์ รัตนสวนจิก นายกเทศมนตรีตำบลสีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมตำบลสีแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวตำบลสีแก้ว และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (amazing thailand tourism year 2018 )เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 มกราคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างแข็งแรง ประกอบกับรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า “การท่องเที่ยว” เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในภูมิภาค จึงประกาศนโยบายให้คนไทยสามารถนำรายจ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2561 ไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงและสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการใช้จ่ายในเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรองนี้ และยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้าและการลงทุน โดยพัฒนาแหล่งเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีวัฒนธรรมอีสานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เดิมชื่อ เมืองสาเกตนคร คือ พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอโดยรอบ รวมถึงบางส่วนขอจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กลล่าวว่า การจัดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองร้อยเอ็ดบ้านเรา “เล่าเรื่องเมืองสีแก้ว” กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดให้จัดโครงการฯ ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมงานวัด โดยการจัดในรูปแบบย้อนยุค จากเมืองสีแก้วมีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี เป็นศูนย์รวมของชุมชนมาแต่โบราณ จะทำให้สัมผัสถึงบรรยากาศรื่นเริงเต็มไปด้วยแสงสีและความคึกคักของกิจกรรมต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคและสมัย อีกทั้งการจัดงานวัดยังเป็นเหมือนกุศโลบายที่เชื่อมโยงพุทธศาสนา และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอาไว้ในที่เดียว และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในรในฐานรากและเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 นี้ ที่วัดบ้านเมืองสีแก้วตำบลสี แก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในงานมีมหรสพ ภาพยนตร์ คืนละ 2 จอ หนังประโมทัย(หนังตลุง) รำวงย้อนยุค ตลาดอาหาร ขนม ของเล่น บรรยากาศงานวัดยามค่ำคืน ในรูปแบบย้อนยุค ตลอดงาน และกิจกรรมต่างๆ จาก 10 หัวเมืองในอดีต ยุคทวารวดีที่เป็นเมืองขึ้นกับเมือง สาเกตนคร หรือ จังหวัดร้อยเอ็ด จะนำเรื่องราวดีๆของแต่ละเมืองมานำเสนอในงานนี้ อีกด้วยกิจกรรม ในงานแถลงข่าว ประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสีแก้ว การสาธิตการผลิตแคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอีสาน โดย นายสิงห์ อินอุ่นโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒธรรมบ้านสีแก้ว และการแต่งกายชุดพื้นเมืองแบบดั้งเดิม ของสาวๆ ชาวเมืองสีแก้ว
เหยี่ยวข่าว/รายงาน