Uncategorized

ระยอง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รับมอบเงิน

ระยอง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รับมอบเงิน
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รับมอบเงินสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 62 ปี สภานายิกา สภากาชาดไทย จากคุณกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยส่งผู้แทนมามอบ จำนวน 250,000 บาท ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง..
ภาพ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ข่าว เจษฏาภรณ์ อิ่มแตง ผู้สื่อข่าว ข่าวชัดประเด็นจริง ทีวี ประจำจังหวัดระยอง