Uncategorized

นราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561

นราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 

 

นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เทศกาลฮัจญ์ทุกปีจะมีมุสลิมทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ราว 3 ล้านค

 

น ในส่วนของรัฐบาลไทยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

สนามบินแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องมุสลิมสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ภาพรวมการจัดพิธีเรียบร้อย ส่วนขอเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ในโอกาสต่อไปน่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบิน ซึ่งต้องดูจำนวนคน รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้เดินทาง ถ้าเห็นว่าที่นี่สะดวกโอกาสที่จะเพิ่มในอนาคตก็มีความเป็นไปได้
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีส่งและอำนวยพรฯ ขึ้นเป็นที่ 6 ซึ่งเทศกาลฮัจญ์ปีนี้ ทางประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,861 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยความเห็นชอบของรัฐบาลกำหนดให้ผู้แสวงบุญเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 1,730 คน ออกเดินทางระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม รวม 3 วัน 6 เที่ยวบิน โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ เที่ยวบินแรก TG 8800 เวลา 10.30 น. เวลาประเทศไทย และจะถึงท่าอากาศยานเจดดาห์ ในเวลา 16.50 น. เวลาประเทศซาอุดิอาระเบีย ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807