ข่าวกระแสสังคม

หน่วยงานราชการและจิตอาสานราธิวาสร่วมกันพัฒนาตลาดน้ำยะกังเราทำความดีด้วยหัวใจ

หน่วยงานราชการและจิตอาสานราธิวาสร่วมกันพัฒนาตลาดน้ำยะกังเราทำความดีด้วยหัวใจ

ที่บริเวณริมคลองตลาดน้ำยะกังขนม100ปี อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง นราธิวาส เป็นประธานพิธีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66พรรษา โดยหัวหน้าส่วนราชการ กรมทหารพรานที่46 ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33 กรมทหารที่151 เทศบาลเมืองนราธิวาส ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวนกว่า200คน ร่วมในพิธี

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์ทรงพระราชปณิธานแน่วแนที่จะทำให้ประเทศชาติมั่งคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงกาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

การร่วมมือกันหน่วยงานราชการร่วมทั้งประชาชนจิตอาสา ,,เราทำความดีด้วยใจ,, ในวันนี่จะดำเนินการกำจัดผักตบชาว วัชพืช ขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูล สิ่งขีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำริมคลองยะกัง เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นพลังที่แสดงออกถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมของหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอเมืองนราธิวาส

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส