ข่าวกระแสสังคม

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เสนอให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จ.ชัยภูมิ 21/10/61

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เสนอให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ดังนั้น


วันนี้อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08:00 น. โดยหลวงพ่อคำสิงห์ สุนิมฺโล เจ้าอาวาส วัดป่าถ้ำหม้อ และ นาย วิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561 ณ.วัดป่าถ้ำหม้อ ม.9 บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมี พ.ต.อ.วงษ์ศักดิ์ วงษ์สามี ผกก.สภ.เทพสถิต นายยนต์ พันธ์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน)ทั้ง5ตำบล ในเขต อ.เทพสถิต ประกอบด้วย ต.นายางกลัก ต.โป่งนก ต.บ้านไร่ ต.วะตะแบก ต.ห้วยยายจิ๋ว โดยนายวิชัย ตั้งคำเจริญ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ชาว อ.เทพสถิต ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นไม้ นำพันธุ์ กล้าไม้กว่า 10 ชนิด ประกอบด้วย รวงผึ้ง พยุง มะค่าโรง ประดู่ป่า หางนกยูง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ พิกุล และหว้า

จากโครงการวันรักต้นไม้จำปีของชาติปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเป้าหมายต้องการฟื้นฟูป่าให้ได้ 40 % โดย
ชาว อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กำหนดปลูกต้นไม้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โดยเลือกพื้นที่วัดป่าถ้ำหม้อ ม.9 บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ้งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา โดยเน้นให้คนรักต้นไม้ ชุมชนก็ได้ประโยชน์จากป่าไม้ด้วย

สำหรับโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561ซึ่งปกติแล้ววันวิสาขบูชาของทุกปีถือว่าเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.ปลูกป่าในใจคน 2. ปลูกป่าในบ้าน 3. ปลูกป่าในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะ 4.ปลูกป่าเชื่อมโยงกับป่าใหญ่เพื่อเป็นธนาคารอาหารจากธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายของ รัชกาลที่ 10 และ เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกต้นไม้นำไปสู่การปลูกป่าในใจของประชาชนชาว อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อีกด้วย และพร้อมกับทำแนวกันไฟ้ป่าไม่ให้ ลุกลาม ในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงนี้

 

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Comments are closed.