ข่าวกระแสสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันนี้ ( 12 ส.ค.61 ) ที่บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 หน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( ศาลากระต่าย ) นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 87 รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้น ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดจันทบุรีนำชาวมุสลิมร่วมพิธี ดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ นำคริสต์ศาสนิกชนร่วมพิธีอธิษฐานภาวนา / ส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีจะจัดให้มีพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การแสดงมหรสพสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ซึ่งเป็นเพลงชนะเลิศงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2523

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก