ข่าวกระแสสังคม

ปราจีนบุรี กิจกรรมปลูก ป่า 500 ต้น เฉลิมพระ เกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี!!

ปราจีนบุรี กิจกรรมปลูก
ป่า 500 ต้น เฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี!!

วันนี้ 11 สค.61 ที่สำนัก
สงฆ์วังใหม่ ม.17 ต.
วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภ
ประวัติวงศ์ เป็นประธาน
เปิดโครงการกิจกรรม
ปลูกป่า 500 ต้นเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สค.61ในกิจกรรมครั้งนี้
ได้มีพระสงฆ์สำนักสงฆ์วังใหม่ อปท.ผู้ใหญ่บ้าน
จิตอาสาและประชาชน ม.17 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้.

..

เครดิต/ภาพ ผู้ใหญ่สำเริงบุญวิทย์ ผญ.ม.17
ข่าว/ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี/รายงาน…